Agropretpulz a.s.

Vitajte na našej stránke!

Našu spoločnosť určite poznáte ako dlhoročného dodávateľa poľnohospodárskej techniky. Od roku 1994 ponúkame našim klientom špičkové služby v oblasti predaja a servisu poľnohospodárskych strojov.

Dôkladná znalosť agrosektora a zameranie na najprogresívnejšie technológie u nás pred niekoľkými rokmi naštartovali aktivity orientované na energetické využitie bioplynu. Strategickou spoluprácou s nemeckou spoločnosťou SCHMACK, členom skupiny VIESSMANN sme vytvorili pre našich klientov produkt, ktorý umožňuje agropodnikom využiť materiály vznikajúce výhradne v existujúcej živočíšnej výrobe.

Inovatívna technológia nemeckého lídra v oblasti výstavby bioplynových staníc umožňuje investorom v plnej miere využiť hnoj a hnojovicu bez potreby dodávania neúnosných množstiev zelenej hmoty. Agropodnik tak výstavbou bioplynnej stanice nie je nútený dramaticky meniť štruktúru rastlinnej výroby. Technologické zariadenia vyvinuté spoločnosťou SCHMACK predstavujú vývojový posun v dávkovaní, miešaní a celkovom riadení procesu fermentácie na báze hnoja a hnojovice.
Odklon od veľkokapacitných bioplynových staníc fungujúcich na báze kukuričnej siláže k zariadeniam s nižším výkonom pracujúcich prevažne na báze živočíšnych exkrementov je nepochybný.